Quy định sử dụng

Quý khách trước khi sử dụng website và dịch vụ của Ordernhanh xin vui lòng dành chút thời gian để đọc kỹ các quy định sử dụng này. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc đã chấp thuận tất cả những điều khoản mà quy định sử dụng này đề cập.

Điều khoản miễn trách đối với https://ordernhanh.com.vn/

Ordernhanh xin đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu mà chúng tôi đăng tải tại trang web này đều có tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, thông tin chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan tới ai sử dụng các thông tin trên website này. Quý khách cần phải chủ động phân loại, chọn lọc các thông tin được đăng tải trên website của chúng tôi sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Trên website không có bất kỳ thông tin nào kêu gọi đầu tư, chuyển tiền. Do đó, mọi rủi ro thuộc các hành vi này Quý khách tự chịu trách nhiệm.  Với các hư hại, thương tổn có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng website của chúng tôi, Ordernhanh không chịu trách nhiệm pháp lý.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những trường hợp tải, sao chép, chỉnh sửa, tái bản, xuất bản các thông tin của chúng tôi. Các nội dung trên trang web được khách hàng sử dụng lại vào bất kỳ mục đích gì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Các điều khoản không chịu trách nhiệm này được Ordernhanh áp dụng với mọi trường hợp truy cập website của chúng tôi. 

Các điều khoản khác

Trường hợp các cơ quan chức năng, tòa án có hiệu lực cho rằng một trong các điều thuộc quy định sử dụng của chúng tôi không phù hợp, bất hợp pháp, không có hiệu lực sử dụng thì điều khoản ấy sẽ được loại bỏ khỏi quy định này. Tất cả những điều khoản, điều kiện còn lại sẽ tiếp tục được giữ nguyên và có giá trị áp dụng.  Tất cả các điều khoản miễn trách đối với Ordernhanh sẽ được áp dụng với mọi trường hợp người dùng truy cập vào website của chúng tôi.  Ordernhanh sẽ đăng tải bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các dịch vụ riêng biệt lên website. Trường hợp khách hàng tiếp tục truy cập website hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa đã chấp thuận các điều khoản trong quy định sử dụng này và cả bản điều khoản sử dụng điều chỉnh đăng tải riêng.  Chúng tôi có quyền được xây dựng, sửa đổi, xóa bỏ và bổ sung các điều khoản mới trong quy định sử dụng mà không cần phải thông báo tới người dùng. 

Luật áp dụng và thẩm quyền

Các điều khoản này sẽ được áp dụng với tất cả người dùng truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới quy định sử dụng sẽ được giải quyết dựa theo pháp luật.